מאמרים

הלוואות ללימודים – גם עבור לימודים בחו"ל? - חלק II

זהה כמעט לחלוטין לזו של לימודים בארץ, כאשר בכל אחד מן המקרים צפוי הסטודנט לסיים את לימודיו ולזכות בכושר השתכרות גבוה יותר (כלומר, להגיע למצב בו הוא מקבל שכר גבוה יותר עקב השכלתו החדשה, ולכן יכול לבטח להחזיר את ההלוואה).

עם זאת, לא תמיד המצב כל כך פשוט – אנשים רבים נתקלו בקשיים שונים בבואם לבקש הלוואה לצורך מימון לימודים בחו"ל. הסיבות לקשיים ולדחיות נבעו משיקולים שונים של הגופים המלווים, דוגמת אי הכרה של המוסד בו עתיד אותו אדם ללמוד או חוסר הביטחון שבהענקת הלוואה לאדם העתיד לעזוב את הארץ לכמה שנים לפחות.

בפועל, כמובן שאין כל מניעה אמיתית להעניק הלוואת לימודים גם ליוצאים ללימודים בחו"ל – ניתן לוודא כי ההלוואה תוחזר בדיוק באותה קלות בה ניתן לוודא זאת כלפי הלוואה ללימודים בארץ. אולי חלק מן הגורמים לבעיות השונות בתחום זה הם קיבעון מחשבתי של הפקידים באותם בנקים, או פחדים אי רציונאליים כאלו או אחרים.

לכן, אל תתביישו ואל תחששו לבקש הלוואה עבור הלימודים שלכם, גם אם הם צפויים להיות בחו"ל...

חזרה לחלק ראשון